Informacja RODO

Drogi Kliencie,

w dniu 25 maja 2018 roku rozpoczyna swoje obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Plaskowska, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Wikmaks Anna Plaskowska z siedzibą w Paczkowie 62-021, przy ul. Nad Koplą 9


II. Kontakt w sprawie danych osobowych

Osobą kontaktową do spraw danych osobowych jest Anna Plaskowska, z którą możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

a) listownie na adres: P.P.H.U. Wikmaks ul. Nad Koplą 9 62-021 Paczkowo

b) przez e-mail:sklep@wikmaks.pl

c) telefonicznie od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00-17.00 pod nr telefonu: +48 889 178 436

III. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu założenia i utrzymywania konta Kupującego oraz w związku z realizacją umowy sprzedaży poprzez sklep internetowy. Dane osobowe będą przechowywane do 2 lat od dnia dezaktywacji konta Kupującego lub do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy sklepem a kupującym, w zależności od tego, które z terminów nastąpi później. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia posiadanie konta Użytkownika i dokonywanie zakupów poprzez sklep.  Dane osobowe są przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się klienta z newslettera. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe są przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmom doręczającym przesyłki, firmie rachunkowej, firmie obsługującej newslettery.

P.P.H.U. Wikmaks
Anna Plaskowska