Regulamin sklepu

I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

 1. Strona „www.worki.pl” (zwana dalej „sklepem internetowym worki.pl” lub „sklepem”) jest sklepem internetowym prowadzonym przez P.P.H.U. WIKMAKS Anna Plaskowska, ul. Nad Koplą, 62-021 Paczkowo, NIP 7822162123, REGON 300156230. Klienci mogą kontaktować się z firmą za pomocą adresu mailowego sklep@worki.pl. Sklep worki.pl prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej. Dostawy towarów realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Ceny podane w „sklepie internetowym worki.pl”, wyświetlone w dniu złożenia zamówienia, obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
 4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. „Sklep internetowy worki.pl” zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, a także do zmiany asortymentu.
 6. Umowa dotycząca zakupu produktów w „sklepie internetowym worki.pl” ma charakter terminowy i trwa do czasu zrealizowania zamówienia. Miejscem spełnienia umowy jest adres dostawy.
 7. Klient składa zamówienie w „sklepie internetowym worki.pl” poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, przy czym może dokonać transakcji jednorazowej lub zarejestrować się jako stały Klient, podając własne hasło i login.
 8. Klient jest zobowiązany do zapłaty za towar i wybraną formę przesyłki. W przypadku niedokonania płatności, zamówienie nie będzie realizowane (wyjątkiem jest zamówienie z formą płatności „za pobraniem”).
 9. Klient ma do wyboru kilka form płatności za zamówiony towar: automatyczna płatność przelewem (przelew z banku internetowego), przelew tradycyjny (realizowany w banku lub na poczcie), a także za zaliczeniem pocztowym (płaci się listonoszowi w momencie odbioru paczki). Dostępnymi formami dostawy są: przedpłacona przesyłka Pocztą Polską, pobraniowa przesyłka Pocztą Polską, przedpłacona przesyłka kurierska (DPD).
 10. Procedura realizacji zamówienia zaczyna się w momencie wpływu na rachunek bankowy zapłaty za zamówiony towar. Wyjątek stanowią zamówienia z formą przesyłki „za pobraniem”.
 11. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta w ciągu 2-3 dni roboczych od spełnienia warunków określonych w punkcie 9. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu do 14 dni kalendarzowych, o czym Klient zostanie powiadomiony najszybciej, jak to możliwe.
 12. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta uzależniony jest od wybranej formy dostawy. Poczta Polska dostarcza przesyłki w ciągu 2-3 dni roboczych od daty nadania, kurier do 48 godzin od daty nadania.
 13. W celu otrzymania faktury vat, należy w formularzu zamówienia podać numer NIP oraz dane firmy.W przeciwnym razie do zamówienia zostanie wystawiony paragon.Jeśli klient nie chce otrzymać faktury vat, prosimy o nie wpisywanie danych do faktury i numeru nip.

II. ZWROTY (prawo odstąpienia od umowy)

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827)
  Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odebrania przesyłki, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Formularz odstąpienia od umowy w wersji do druku, dostępny jest na końcu tego regulaminu.
 3. Od umowy można odstąpić wysyłając formularz odstąpienia od umowy pocztą lub e-mailem na adres sklep@wikmaks.pl
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru, jeżeli korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku:

- gdy przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- gdy przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- gdy przedmiotem umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Razem ze zwracanym towarem Klient zobowiązany jest odesłać fakturę, jak również dołączyć informację o sposobie zwrotu pieniędzy (np. przelew na konto, przekaz pocztowy, wymiana towaru na inny).
 2. Klient odsyła zwracany towar na własny koszt. Nie przyjmujemy przesyłek „za pobraniem”.

8. Sklep Worki.pl przyjmuje tylko zwracany towar kompletny, bez braków i śladów użytkowania, nadający się do dalszej sprzedaży.

III. REKLAMACJE

 1. P.P.H.U. WIKMAKS odpowiada za wady produktu na podstawie przepisów prawa.
 2. Wszystkie towary oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad i wprowadzone na rynek legalnie.
 3. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym oraz zgodności z zamówieniem.
 4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych otrzymanego towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.
 5. W przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne lub stwierdzi niezgodność towaru z zamówieniem, ma prawo złożenia w „sklepie internetowym worki.pl” reklamacji.
 6. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy jej zasadność. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi pod adres podany w formularzu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania należy rozumieć jako jej uznanie.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego formularza reklamacji. Bez właściwie wypełnionego formularza wyjątek stanowi pisemne oświadczenie opisane w pkt. 12. tego rozdziału, reklamacje nie będą rozpatrywane.
 8. Formularz reklamacji w wersji do wydrukowania znajduje się na stronie www.worki.pl.
 9. Formularz należy wysłać pod adres: P.P.H.U. WIKMAKS, ul. Nad Koplą 9, 62-021 Paczkowo lub mailowo na adres sklep@worki.pl Nie przyjmujemy przesyłek „za pobraniem”.
 10. Do rozpatrzenia reklamacji może okazać się konieczne odesłanie towaru, o czym Klient zostanie poinformowany.
 11. W sytuacji, gdy Klient nie ma możliwości wydrukowania formularza ze strony internetowej, reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie pisemnego oświadczenia.
 12. W podpisanym przez reklamującego oświadczeniu należy podać:
  • imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy
  • dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość)
  • nazwę, numery, ilość towarów, które są zwracane
  • powód reklamacji
  • informację o sposobie zwrotu pieniędzy (np. przelew na konto, przekaz pocztowy, wymiana towaru na inny, wolny od wad)
 1. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi pod adres podany w formularzu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania należy rozumieć jako jej uznanie.
 2. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem sklep@wikmaks.pl lub pod numerem telefonu 889 178 436.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych P.P.H.U. WIKMAKS Anna Plaskowska, ul. Nad Koplą 9, 62-021 Paczkowo
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia przez Klienta w „sklepie internetowym worki.pl”.
 3. W celu dostarczenia zamówionego towaru do Klienta, dane osobowe są przekazywane firmom transportowym zgodnie z wybranym sposobem przesyłki.
 4. „Sklep internetowy worki.pl” stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania ze sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
 5. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia w „sklepie internetowym worki.pl” oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku).
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a właścicielem „sklepu internetowego worki.pl” z chwilą dokonania zapłaty za towar.
 5. Prawem właściwym do umowy sprzedaży towarów między Sklepem a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827). Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez „sklep internetowy worki.pl” będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. „Sklep internetowy worki.pl” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.worki.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu realizowane są według zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018 roku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: P.P.H.U. WIKMAKS, ul. Nad Koplą 9, 62-021 Paczkowo e-mail: sklep@wikmaks.pl, tel. 889 178 436, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: P.P.H.U. WIKMAKS, ul. Nad Koplą 9, 62-021 Paczkowo, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz odstąpienia